Leerproblemen, dyslexie

Zou je makkelijker/sneller willen lezen? Of meer begrijpen wat je leest? Heb je moeite met een bepaalde taal? Of het je juist meer moeite met rekenen? Vind je de school maar stom? Haal je niet uit jezelf wat er in zit? Alsof je blokkeert? En misschien juist bij toetsen, examens of presentaties?

Mocht 1 van de bovengenoemde zaken aan de orde zijn, dan kan LEAP vaak wel iets betekenen...

Want dyslexie, dyspraxie, dyscalculie,... zijn steeds vaker voorkomende termen in het onderwijssysteem. In feite gaat het bij al deze termen om leerproblemen. Bekijk deze film over leerproblemen en de aanpak via kinesiologie!

Leerproblemen kunnen ook duiden op moeilijkheden met taal, met begrip van taal, concentratieproblemen, geheugenproblemen, moeite met rekenen, moeite met breuken, automatisering, ga zo maar door. Door middel van Edukinesiologie (kinesiologie gericht op het stimuleren van het leervermogen) en vooral ook LEAP (leerbevorderend acupressuur programma) is er veel mogelijk.

 

Denk hierbij aan de stimulering van de samenwerking van linker met rechter hersenhelft. Het blijkt dat bij vele vormen van stress de samenwerking tussen linker en rechter hersenhelft (rond de 800 miljoen verbindingen) stagneert.

De  andere technieken die ingezet worden bij leerproblemen zijn: gesprekken, Kinesiologie, modes, NEP, SIPS, Stress ReleaseTouch for HealthVoeding als ondersteuning, en datgene wat nodig is...

 

Ook kan er gedacht worden aan het ontstoren of deblokkeren van kleine kortsluitingen in de diverse hersengebieden. Verder kunnen we met spiertesten op zoek gaan naar de oorzaak van de onbalans en zo mogelijk deze onbalans ontstoren of verhelpen.

In de praktijk werk ik graag met kinderen met leerproblemen, vooral ook omdat de resultaten goed zijn. Leesniveau's gaan omhoog, rekenen gaat beter, taal verbeterd en ook het plezier in het naar school gaan. En last but not least, faalangst vermindert, het kind krijgt weer zelfvertrouwen!!

Klik hier om verder te lezen en wat praktische tips te lezen.

 

Een collega verwoorde het als volgt:

"Voor kinderen die graag beter willen worden in lezen, schrijven en rekenen. Het LEAP protocol stroomlijnt de hersenprocessen zodat de omwegen achterwege kunnen blijven. Die omwegen zorgen ervoor dat leren lastig is, dat leren niet lukt, dat je niet beloond wordt voor je inspanning. Geschikt voor alle kinderen en volwassene die ZELF vinden dat het lezen/ schrijven/ rekenen/ spellen/ praten beter mag. Leer zeggen wat je denkt, leer schrijven wat je leest. Het geeft een boost aan de dyslexietraining die kinderen via school krijgen."

Ervaringen van clienten

Faalangst?

Soms was ik bang voor een toets of voelde ik pijn in mijn buik als er iets spannends was op school.

De juf en mamma noemde het faalangst, ik vind het een gek woord.

Toen kwam ik bij Ingrid, zij duwt op een arm, een beetje vreemd, ze raakt me aan, dan is de arm ineens slap, alsof ze harder duwt, dan zoekt ze een toverpunt en word ik weer sterk. Dan praten we weer wat over hoe ik me zeker kan voelen of over waar ik goed in ben. En aan het eind mag ik een steentje uitzoeken. Ik heb inmiddels 3 steentjes gekregen en ben niet meer zo bang.

Het lijkt ook of ik iets sneller kan denken. Mijn toetsen maak ik beter! Dus dank je wel Ingrid!

L.

Concentratieproblemen

Onze zonen R. (8) en C.(5) zijn in de afgelopen jaren al een aantal keren in aanraking gekomen met de kinesiologie. Het begon met diverse aanwezige allergieën, die door het toepassen van kinesiologie en behandelingen volgens de NAET-methode ‘gewoon weg zijn. Dit is natuurlijk niet zo gewoon, maar in de loop der jaren maakt kinesiologie een onderdeel uit van ons gezin. Als een gezinslid een bepaalde allergische reactie (uitslag) heeft of bijvoorbeeld niet lekker in z’n vel zit, dan maken we een afspraak en meestal is het met een behandeling wel weer opgelost. De laatste tijd zat R. niet lekker in zijn vel. Hij was op school snel afgeleid en omdat daar wel wat van gezegd werd, werd hij onrustig. Een groot gevolg van dit alles was dat hij geen zin meer had om naar school te gaan en dan ook zijn werk op school niet op tijd af kon krijgen. Lees meer...

Taal leren

Ik had tot nu toe moeite met Engels en met het lezen van moeilijke stukken. Na 3 keer en de LEAP technieken kan ik me nu beter concentreren en neem ik de stof beter in me op. Ik begrijp hoe het verkeerd gaat met de samenwerking tussen linker en rechter hersenhelft als ik onder druk kom te staan. Met de oefeningen kan ik verder, als ik vastloop weet ik dit adres weer te vinden. Bedankt! Anoniem Tilburg