LEAP- FT 3

 LEAP - FT 3 is de diepte-neurologie van de gliacellen. Een protocol van gliacellen, gebaseerd en met toestemming van Hugo Tobar, toegepast in het protocol van Dr. Charles T. Krebs. Zo is er dus sinds 2020 een nieuw werkzaam liacel protocol met codes voor Perineuraal systeem (zelfherstellend systeem); Gliacellen als astrocyten, oligodendrocieten, schwann cellen, sateliet cellen, microglia en ependymale cellen evenals neurrotransmitters, receptoren,...

Verder wordt het gliacel protocol ook beschreven voor de paden en in combinatie met zuurstoftekort en zo ook voor hersengebieden.

De gliacellen zijn veel uitgebreider geworden, een enorme toevoeging op wat er tot nu toe was, met een werkbaar protocol.

Ook zijn de corticaal integratieve gebieden hier in deze cursus aan de orde, Wernicke en Broca en RIP/LIP en AIP.

De update wordt gegeven. En deze vorm is in 2020 aangeboden. Vanaf 2021 duurt dit onderdeel 3 dagen. 

Dag   LEAP - FT 3
 1  Gliacellen theorie en intro in praktijk
 2  Gliacellen met paden en breingebieden theorie en praktijk
 3  Corticale integratieve gebieden, Wernicke en Broca
 4  Gliacellen en zuurstoftekort, totaal protocol
LEAP 3, Breinintegratie III,  ogen en oren, wordt nu LEAP learning ogen en oren (per module 2 dagen)
 
LEAP LEREN ogen en oren  (2 maal 16 uur)
De basisconcepten van anatomie, fysiologie & neurofysiologie van het oor, de auditieve integratieve paden en auditieve procesverwerking / de basisconcepten van anatomie, fysiologie & neurofysiologie van het oog, de visuele integratieve paden en visuele integratie /de achtergrond van X en II op neurologisch gebied / van visuele inhibitie en gecoordineerde oogbeweging/  balanceren van limbische procescentra voor de visuele procesverwerking en visuele integrate & visule inhibitie en de gecoordineerde oogbeweging /  balanceren en testen van visuele / auditieve integratie; intern zicht en geluid / praktische toepassing van format en codes en de correctie van auditieve paden, auditieve integratie, auditief systeem en auditieve procesverwerking / en ook de visuele paden / visuele inhibitie; en gecoordineerde oogbeweging: vloeiend tracking vinger volgen; accommodatie en convergentie; oogconvergentie /  limbische centra voor visuele procesverwerking: amygdala en hypothalamische controle van pupillaire respons, hypothalamische controle van integratie van zowel perifere visie als semiperifere (focussed) visie;

 

Kortom balanceren van ogen en oren!

 

Benodigdheden / voorwaarden LEAP III:Brein Integratie II (LEAP 2 of LEAP -FT 1,2,3,4)

Deze cursus ook online

Je kunt de voedingslijn en de LEAP update online volgen. Schrijf je nu in! schrijf in.