LEAP- FT 4

LEAP - FT 4 is het "oude" LEAP 2; hierin komen emotioneel circuit, mentaal circuit, RAS (hersenstam alertheid/concentratie en filtersysteem), cerebellum aan de orde.

De lengte is 4 dagen. Ten opzichte van de "oude" LEAP missen we dan het vestibulair systeem of evenwichtsysteem. Dat wordt later bij LEAP Leren gegeven.

 

 Dag  LEAP - FT 4
 1  EMC: emotioneel circuit
 2  MC: mentaal circuit
 3  RAS: Reticulair activerings systeem: hersenstamsysteem
 4  Cerebellum: fijne en grove motoriek en houdingscircuits

De oude cursus, LEAP 4, ging over alle facetten van het geheugen. Deze behoort nu tot LEAP leren geheugen en kan op verzoek ingepland worden.

Het is een hele uitgebreide cursus met veel protocollen over: korte termijn geheugen/ lange termijn geheugen/ plaatjes geheugen/ woordgeheugen/ werkgeheugen/ verlengd werkgehuegen/ sensorisch geheugen/ motorisch geheugen/ geheugenloops/ automatisering (tafels / woordjes)/ ontstressen van bv PTST, trauma's door bepaalde negatief opgeslagen zaken te ontstressen uit de diverse geheugenonderdelen van het brein.