LEAP omgevingsfactoren 2

LEAP Health 2 (Omgevingsfactoren 2)

In de cursus LEAP Health 2 komen de exogene factoren aan de orde die de hersenfunctie kunnen verstoren. Te denken valt aan elektromagnetische straling, vaccinaties en de impact van virussen zoals EBV en COVID. Hierin wordt het aansturingsysteem, de switching in het brein gerelateerd aan de weerstand en het immuunsysteem, aangepakt. In de praktijk werkt deze methode als een waardevolle aanvulling op de protocollen uit de Voedingslijn wanneer deze niet of onvoldoende lijken te werken.

De onderwerpen van Omgevingsfactoren 2 zijn:

  • Elektromagnetische ontstoring
  • vaccinaties
  • EBV / COVID
  • deblokkeren van het brein

Er wordt gewerkt aan de externe verstorende factoren in de omgeving die tot gevolg hebben dat de breinintegratie verstoord raakt. Hierbij kun je denken aan straling (computer, telefoon etc.) en virussen / vaccinaties.

De aanpak van voedingsproblemen met LEAP Health is uniek. Je krijgt een aantal extra codes en modes die je net dat beetje meer mogelijkheden geven om je cliënt blijvend van deze specifieke blokkades te kunnen bevrijden.

Na de cursus LEAP Health 2 heb je extra tools in handen om hardnekkige verstoringen uit de omgeving te elimineren.