Klachtenregeling

Praktijk Freedom of Choice: informatieverstrekking aangaande klacht.

Wat hebt u te doen of kunt u doen bij een klacht over mij / over de behandeling? 

Het klachtenreglement 

In eerste instantie komt de klacht bij de kinesioloog/therapeut terecht, dus bij Praktijk Freedom of Choice, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch: 0161 45 1707. Wij proberen het probleem op te lossen. Bent u onverhoopt niet tevreden over deze klachtenafhandeling dan zijn er twee mogelijkheden. 

Weg 1 

Bemiddeling via de beroepsvereniging LVNT: https://www.lvnt.nl  of rechtsstreeks naar de pagina van klachtenregeling van de LVNT. Wanneer deze bemiddeling niet lukt dan kan nog altijd gebruik gemaakt worden van de onafhankelijke klachtenfunctionaris. 

Weg 2 

De klachtenprocedure volgens Wkkgz volgen. 

Wat is de WKKGZ?

Sinds 1 januari 2016 is de ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ van kracht. Het doel van deze wet is om optimale kwaliteit te waarborgen voor de cliënten die (in dit geval) mijn praktijk bezoeken. Op grond van deze wet ben ik verplicht u vooraf te informeren over de kwaliteitsstandaard die ik in mijn praktijk hanteer. Bovendien geef ik u informatie over een eventuele klachtenprocedure, de klachtenfunctionaris en de geschillencommissie. Dit voor het geval dat u niet helemaal tevreden bent over mijn werk. 

 

De weg van de klachtenprocedure die via Wkkgz wordt aangeboden: 

 • In eerste instantie komt de klacht bij de therapeut terecht. Therapeut en cliënt proberen het probleem in een persoonlijk gesprek op te lossen. Pas wanneer in een gesprek tussen therapeut en cliënt er geen oplossing naar beider tevredenheid wordt gevonden, kan de cliënt de klachtenfunctionaris inschakelen.
 • De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon. Hij kiest geen partij voor de cliënt of voor de therapeut. Hij heeft als taak te trachten de klacht binnen 6 weken (bij klachtenonderzoek uiterlijk 10 weken) in gezamenlijk overleg op te lossen. Gezamenlijk betekent dat de cliënt, de kinesioloog en de klachtenfunctionaris samen een oplossing zoeken.
 • Is de cliënt ontevreden met deze (onder b) geboden oplossing, dan kan de klacht ingediend worden bij de geschillencommissie. De geschilleninstantie is wel juridisch gekaderd maar toch een buiten- rechterlijke instantie. Dit is voor de cliënt een laagdrempelig alternatief om de stappen naar de burgerrechter te vermijden. Wanneer vooraf al bekend is dat de schade hoger dan € 25 0001 zal uitvallen, is alsnog de rechter het juiste aanspreekpunt.
  De geschillencommissie kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid en kijkt neutraal naar beide partijen. Uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van het geschil doet de geschilleninstantie een uitspraak. Deze is bindend en de cliënt heeft geen mogelijkheid om nog naar de rechter te gaan. Dit in tegenstelling tot de zorgaanbieder/therapeut. Is deze laatste van mening dat de procedure bij de geschilleninstantie niet goed is behandeld, kan de therapeut naar de rechter.

Mijn kwaliteitsstandaard
1. De praktijkruimte voldoet aan de eisen van mijn beroepsvereniging LVNT/ RBCZ en mijn praktijk wordt minimaal eens per vijf jaar gevisiteerd. Eventuele noodzakelijke verbeteringen of veranderingen worden doorgevoerd.

2. Kennis en opleiding
Ik ben Erkend kinesioloog® en heb de volgende opleidingen gevolgd: 

 • -  HBO Fysiotherapie
 • -  TOPKI all round kinesioloog
 • -  Allergieën (NAET, TAT, Wellness)
 • -  LEAP 1,2,3,4, omgevingsfactoren, immuunbalans
 • -  Orthomoleculaire geneeskunde
 • -  Alle bij- en nascholing jaarlijkse updates, 1997-heden
 • -  HBO CPION erkende Medische Basiskennis 2015 (herhaling / upgrade)
 • - NEP / SIPS 1,2,3 / allerlei extra kinesiologische bij- en nascholing

3. Vertrouwen in de kinesioloog en de behandeling
Vertrouwen berust op twee uitgangspunten: 1. Vakkennis kinesiologie en 2. De relatie met elkaar.
ad. 1 Vakkennis kinesiologie
Ik werk volgens kinesiologische protocollen waarbij ik volgende basisprincipes hanteer:
Via de kinesiologische spiertest vraag ik tijdens de sessie informatie op. De uitslag van de spiertest is altijd subjectief en situatie-afhankelijk. Daardoor is de spiertest geschikt om het individuele proces van een cliënt aan te sturen. Ik neem de uitslag mee in de keuze van de behandeling. Echter, de spiertest is niet geschikt om een diagnose te stellen en kan om deze reden nooit een diagnose van de reguliere gezondheidszorg vervangen.
De behandelprocedure bestaat uit volgende stappen:
- het gesprek met de cliënt over zijn behandelvraag; zijn doel. 

- het zoeken van de stressoren m.b.t. het gestelde doel;

- de onbalans opsporen via de spiertest;

- het bewerken van deze onbalans met behulp van behandeltechnieken waar de kinesioloog voor is opgeleid;
- het controleren van het effect van de behandeling via de spiertest;
- evt. gesprek ter de afsluiting van de sessie. 

Meer informatie over kinesiologie vindt u op mijn website: www.praktijkfreedom.nl 
ad. 2 de relatie met elkaar
Binnen de kinesiologie is de relatie tussen kinesioloog en cliënt heel belangrijk. Ik schenk veel aandacht aan een goede communicatie. Om misverstanden te voorkomen verstrek ik ook weloverwogen informatie aan de cliënt.

4. Openheid en vertrouwen 

Voor mij is een sfeer van openheid en vertrouwen belangrijk om optimale resultaten te behalen. Om wensen duidelijk te krijgen. Ook om misverstanden en ontevredenheid te voorkomen.

5. Verantwoordelijkheid van de cliënt 

De basis van het kinesiologische werk is de gelijkwaardigheid tussen de kinesioloog en de cliënt. Het proces dat door kinesiologie wordt aangestuurd is gebaseerd op de zelfverantwoording van de cliënt. De kinesioloog heeft als deskundige kennis van de kinesiologische behandeltechnieken. De cliënt houdt altijd de verantwoordelijkheid over zijn proces. Voor de kwaliteit van mijn therapeutisch handelen ben ik als kinesioloog verantwoordelijk, maar voor de toepassing van de kinesiologische behandeling is de cliënt verantwoordelijk.

 

Ingrid van Niekerk- Berben
Praktijk “Freedom of Choice”
Hengelstraat 37, 5126 EA Gilze

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel: 0161- 45 17 07

www.praktijkfreedom.nl