Overgewicht

Een kinesiologisch protocol gebaseerd op  "De Gabriel methode” van Jon Gabriel en "We zijn ons brein” van Dick Swaab. Volgens Dick Swaab heeft in het westen 60% van de volwassenen overgewicht en 30% vetzucht, dat komt neer op 1,3 miljard mensen met gewichtsproblemen.

 

De Gabriel methode gaat over voedselschaarste en temperatuur programma van het lichaam, het zgn. VET programma. Dit VET programma is een genetische erfenis wat ons lichaam helpt om ten tijde van overleving een buffer (VET) te hebben, zodat het in onveilige/ bedreigende situaties of ten tijde van voedselschaarste of extreme koude kan overleven. Je zou het kunnen vergelijken met een soort knop die je aanzet om VET op te slaan ten tijde van voedselschaarste. In de huidige tijd is er in Europa nauwelijks sprake van voedselschaarste, maar het VET programma gaat ook aan bij een emotioneel of mentaal gevoel van schaarste of gebrek. 

 

Lees meer... 

 

De technieken die ik hiervoor kan inzetten  zijn divers: gesprekken, Kinesiologie, modes, LEAP, NEP, SIPS, Stress ReleaseTouch for HealthVoeding als ondersteuning, en datgene wat nodig is...