Touch for Health: werken met structuur

Touch for Health is een methode die spier- en energieversterkend werkt. Het doel van Touch for Health is het lichaam in een optimale conditie te brengen, te houden en het lichamelijk herstelvermogen te activeren. 

 

Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen welzijn, maar heeft daarvoor soms niet of onvoldoende mogelijkheden of kennis. Touch for Health is ontwikkeld als zelfhulpmethode. Er worden concrete handgrepen aangeboden om beter met klachten of problemen om te gaan. Zo kunnen met behulp van manuele spiertesten, spierzwakten en energieblokkades worden opgespoord die met eenvoudige technieken kunnen worden gecorrigeerd. Touch for Health wil bijdragen aan een goede gezondheid van elk levend wezen. Met deze unieke methode kan ieder mens zichzelf en anderen de mogelijkheid geven de eigen kracht en vitaliteit beter te leren (her)kennen en doelmatiger in te zetten.

Het doel van Touch for Health is het verhogen van het bewustzijn, dit heeft een effect op alle aspecten van de mens. Daarnaast wordt de energie doorstroming en de communicatie tussen alle soorten cellen, organen en orgaansystemen van het lichaam gestimuleerd. Dit alles werkt door op bewust en onderbewust niveau, het stimuleert het intuïtieve en de verbinding met Chi, de levensenergie, of God.

 

Touch for Health streeft naar een goede energie- of informatiedoorstroming, die moet leiden tot een emotioneel, fysiek, mentaal of spiritueel evenwicht. Dit evenwicht leidt weer tot een ‘heel voelen’, tot het zetten van juist die stappen die belangrijk voor ons zijn en helpt ons tevens bij de zingeving van het leven. Bewustzijn vormt de sleutel tot dit hele proces.

 

De Beschrijving van Dr. John F. Thie in het Nieuwe Touch for Health Handboek. 

John F. Thie "Touch for Health is bedoeld als een simpel, veilig, gemakkelijk bruikbaar gezondheidsstimulerend en -regulerend systeem. Alle technieken zijn geschikt voor de leek, zonder benodigde voorkennis van anatomie, biologie, medicijnen of energiewerk. De technieken zijn gemakkelijk toepasbaar en niet belastend, dat wil zeggen, er is geen gevaar op tegenstrijdige effecten via de spier- en meridianenbalans. ... Een van de doelen van het Touch for Health model is mensen te helpen in het ontdekken van hun helende capaciteiten door middel van een hele simpele, tastbare benadering."

 

Kijk voor informatie voor cursussen bij: www.topki.nl