LEAP- FT 2

LEAP - FT 2 bestaat uit 3 dagen.

Hierin worden de achtergronden gegeven van de hersenstam, met het periventriculaire overlevingssysteem. 

De paden worden behandeld, zowel corticaal als subcorticaal/limbisch; dit voor de optimalisering van de links-rechts samenwerking.

Daarnaast komen de drie pillaren aan de orde, een manier om bij diepe switching een link te leggen met het fysieke via het openen van chakra's, hormoonsystemen en neurotransmitters, een mooie aanvulling (voorheen werd deze als een update gegeven).

 

Dag   LEAP - FT 2
 1  hersenstam / PVSS
 2  Paden: corticaal en subcorticaal
 3  3 pillaren, combinatie switching met chakra's, hormoonklieren en neurotransmitters met spieren

LEAP 2 was het vervolg op LEAP 1. Een mooi vervolg waarin een aantal onderwerpen aan de orde komen, die na het toepassen van de basis LEAP 1 nodig kunnen zijn om te corrigeren, voor een beter en langduriger resultaat. Mochten er nog groepen zijn die deze cursus willen in de "oude" vorm dan is dit nog mogelijk in de komende 2 jaar.


Achtergrond informatie over:

Hersenstam en de diverse functie, RAS (activeringssysteem, slaap-waaksysteem, concentratie) / emotioneel systeem (de kettingreactie in het emotioneel systeem wanneer de Amygdala geactiveerd wordt) / mentaal systeeem ( de kettingreactie die ontstaat als er een plan uitgevoerd moet worden) / evenwichtssysteem (waar ben je in de ruimte en... bv. moet je bewegen om op te kunnen letten?) / motorisch systeem

 
Praktijk (in de middagen):

EMC: deblokkeren van de kettingreactie van de Amygdala, het tot rust brengen van een emotionele reactie / MMC: deblokkeren van het mentaal circuit, als blijkt dat er stress op een doel zit of er moeite is bij het automatiseren / RAS: reticulair activeringssysteem: het deblokkeren van over- of onderprikkeling van RAS, de filtering van de zintuiglijke waarneming. Concentratie, slaapproblemen, problemen bij opletten, irritatie voor geluid, snel afgeleid worden, zijn allemaal uitstekende voorbeelden die gebalanceerd kunnen worden met RAS / evenwichtssyteem: nodig voor de oriëntatie in de ruimte, ook nodig om wakker te kunnen blijven als je iets leest ipv continu te willen bewegen / motorische systeem: balanceren van de aansturing van Cerebellum en het hele motorische circuit. Het bijsturen en optimaliseren van een beweging.

 

LEAP 2 is in de nieuwe vorm LEAP - FT 4

Deze cursus ook online

Je kunt de voedingslijn en de LEAP update online volgen. Schrijf je nu in! schrijf in.