Privacyverklaring consult

De regelgeving rondom de privacy vereist dat u bevestigt dat u met het vastleggen van een aantal gegevens akkoord gaat.

 

Ondergetekende,

(Naam)……………………………………………………………………………………………………..

Is er van op de hoogte dat praktijk Freedom of Choice van Ingrid van Niekerk-Berben de volgende gegevens in de administratie moet opnemen:

·  Een behandeldossier (op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst)

·  Een administratief dossier (op grond van de wettelijke administratieverplichting)

 

o  Gaat er mee akkoord dat Praktijk Freedom of Choice van Ingrid van Niekerk-Berben een kwitantie van het consult indien nodig per mail toestuurt.

o  Gaat er mee akkoord dat Praktijk Freedom of Choice van Ingrid van Niekerk-Berben per mail evt. gevraagde informatie, nieuwsbrieven, uitnodigingen voor cursussen etc. kan toesturen.

Datum: ………………………………………………………………………………………………………

Handtekening: …………………………………………………………………………………………..

Emailadres:…………………………………………………………………………………………………