Modes

Modes zijn een soort codes voor het lichaam, het is een handpositie of vingerpositie die in relatie staat tot een bepaalde informatie.
Het werken met de handmodes maakt het balanceren met kinesiologische technieken een stuk eenvoudiger.

 

Alle technieken kunnen ondergebracht worden onder deze handmodes. Je zou kunnen zeggen dat bijvoorbeeld alle kennis die een kinesioloog verzameld heeft, gerubriceerd wordt in deze codes, zo wordt het een soort kaartenbak systeem.

 

De rubrieken bij mij zijn structuur, voeding (allergie, tekort viatimnes/mineralen), emotie (bewust en onderbewust), energetisch, chakra, kleuren, acupunctuurpunten, trauma, zenden en ontvangen van verstoorde energie, brein of zenuwstructuren, SIPS, NEP, ... 

 
In feite kun je als kinesioloog alle kennis onder deze handmodes zetten, dus ieder boek, iedere cursus is bij mij te vinden onder deze codes. Op het moment dat we gaan balanceren en ons richten op een bepaald doel of probleemstelling kan ik door deze modes gaan en kijken wat de beste "match" geeft.
 
Net alsof je vroeger op de radio aan een knop draaide voor de beste zender, zo kijk ik hier met codes naar de optimale aanpak of zoek naar de oorzaak van een onbalans. Een prachtige manier van werken!
 
De cursussen die hierop gestoeld zijn:
  • vingermodes
  • edukinesiologie: braingym / woordblind / leefblind / SIPS/ NEP en LEAP