LEAP 3

 

LEAP 3, Breinintegratie III,  ogen en oren

LEAP 3  (36 uur)

De basisconcepten van anatomie, fysiologie & neurofysiologie van het oor, de auditieve integratieve paden en auditieve procesverwerking / de basisconcepten van anatomie, fysiologie & neurofysiologie van het oog, de visuele integratieve paden en visuele integratie /de achtergrond van X en II op neurologisch gebied / van visuele inhibitie en gecoordineerde oogbeweging/  balanceren van limbische procescentra voor de visuele procesverwerking en visuele integrate & visule inhibitie en de gecoordineerde oogbeweging /  balanceren en testen van visuele / auditieve integratie; intern zicht en geluid / praktische toepassing van format en codes en de correctie van auditieve paden, auditieve integratie, auditief systeem en auditieve procesverwerking / en ook de visuele paden / visuele inhibitie; en gecoordineerde oogbeweging: vloeiend tracking vinger volgen; accommodatie en convergentie; oogconvergentie /  limbische centra voor visuele procesverwerking: amygdala en hypothalamische controle van pupillaire respons, hypothalamische controle van integratie van zowel perifere visie als semiperifere (focussed) visie;

 

Kortom balanceren van ogen en oren!

 

Benodigdheden / voorwaarden LEAP III:Brein Integratie II (LEAP 2)

LEAP 3, ogen en oren

najaar 2020?

te volgen na LEAP 2

Kosten: 580,-