LEAP 4 , Geheugen

LEAP 4 (36 uur)

 De kinesioloog kan/kent/weet
- de basisconcepten van anatomie, fysiologie van het verklarend of expliciet geheugen
- de verschillende soorten van geheugen, rol van beloning en straf in geheugenfuncite, opslag van sensorische informatie, mechanismen van geheugen opslag en ophalen van het geheugen, de rol van de hippocampus en de hippocampale commissuur in ophalen van het geheugen en de rol van de amygdala bij geheugen;
- de basisconcepten van neurologie & neurofysiologie van de Hippocampus;formats voor het balanceren van de hippocampus, de hippocampale commissuur, de black out of examenstress, de algemene functie van hippocampus, de rol van de hippocampus in relatie tot:

1. straf en beloning,
2. de zintuigen,
3. motivatie,
4. het interne geheugen

- de basisconcepten van neurologie & neurofysiologie van de Parahippocampale Gyrus;
- anatomie en fysiologie van het werkgeheugen en de formats hiervan;
- anatomie en fysiologie van het verlengd werkgeheugen en de formats hiervan;
- testen van autitief korte termijn geheugen – cijfferrij (voorwaarts en achterwaarts) en codering;
- Cijfferrij: de manier van werken met deze methode;
- Indicatoren voor potentieel verlies van hersen- of geheugenfunctie:
- tabel met belagrijke functies per hersengebied (lob) van cortex;
- de toepassing van de diverse schema’s en procedures in het werken met geheugenproblematiek.

 De kinesioloog kan de praktische toepassing van format en codes en de correctie van
- de Hippocampus – het expliciet geheugen, hippcampus links, hippocampus rechts en de hippocampale commissuur;
- de Hippocampale commissuur in relatie tot faalangst of juist angst voor succes;
- het korte termijngeheugen; ook in relatie tot straf en beloning;
- het lange termijngeheugen; ook in relatie tot straf en beloning;
- Hippocampus functie en zintuigen, zowel apart als gecombineerd; in relatie tot gevaar, beslissingen van leven of dood, korte termijngeheugenoplslag, lange termijngeheugenoplsag, geheugenverleis naar verleden of toekomst, sexualiteit;
- de Hippocampus in relatie tot motivatie en intern geheugen;
- de Parahippocampale gyrus in relatie tot emotionele reactie, sensorische reactie, viscerale reactie, herbelevingsreactie, leerreactie, geheugenreactie, complexe gedachten of een combinatie ervan;
- werkgeheugen voor abstracte en concrete zaken, simpel en complex en het vermogen van vergelijking en samnvatting;
- verlengd werkgeheugen en mogelijkheden van balanceren;
- de geheugen loops:
1. dorso-laterale frontale cortex en ophalen van inforamtie uit LT geheugen;
2. hippocampale KTG en LTG straf en beloningcircuits;
3. hippocampale corticale DLFC circuit
- het auditieve KTG (digit span of cijfferrij; voor- en achterwaarts;
- de procedure voor integratie van het dynamisch werkgeheugen;
- toepassing van de diverse schema’s van geheugen functie, stap voor stap protocol;
- het maken van plan van aanpak bij geheugen problemen;
- toepassing van gehele Breinintegratie protocol (samenvatting LEAP 1-4)
- het testen en balanceren van alle bovenbeschreven systemen van het geheugen op stress op neuraal niveau,
  CCNM niveau, mind niveau en op glianiveau – dit alles in realtie tot eventuele oxidatieve stress;

 Benodigdheden / voorwaarden LEAP II:Brein Integratie I (LEAP 2) en bij voorkeur LEAP III

 

 

 

 

Contact

Freedom of Choice
Hengelstraat 37
5126 EA Gilze


Telefoon: 0161-451707
Bereikbaar: dinsdag t/m vrijdag
van 18.30 tot 19.00 u.


» Contact