LEAP 3, Breinintegratie III, neurologie ogen en oren, fysiologie ogen en oren

LEAP 3  (36 uur)

 De kinesioloog kan/kent/weet

- de basisconcepten van anatomie, fysiologie & neurofysiologie van het oor;
- de basisconcepten van neurologie & neurofysiologie van de auditieve integratieve paden en auditieve procesverwerking;
- de basisconcepten van anatomie, fysiologie & neurofysiologie van het oog;
- de basisconcepten van neurologie & neurofysiologie van de visuele integratieve paden en visuele integratie;
- de achtergrond van X en II op neurologisch gebied;
- de anatomie en fysiologie van visuele inhibitie en gecoordineerde oogbeweging;
- de mogelijkheden van balanceren van limbische procescentra voor de visuele procesverwerking
- de mogelijkheden van balanceren van visuele integrate;
- de mogelijkheden van balanceren van visule inhibitie
- de mogelijkheden van balanceren van gecoordineerde oogbeweging
- de mogelijkheden van balanceren en testen van visuele / auditieve integratie; intern zicht en geluid
- de mogelijkheden van balanceren van fysieke coordinatie: repatterning op LEAP vlak;
- oefeningen ter bevordering van breinintegratie en fysieke integratie. 

De kinesioloog kan de praktische toepassing van format en codes en de correctie van

- auditieve paden;
- auditieve integratie; 
- auditief systeem en auditieve procesverwerking;
- visuele paden; 
- visuele inhibitie; 
- gecoordineerde oogbeweging: vloeiend tracking vinger volgen; accommodatie en convergentie; oogconvergentie;
- balanceren van scotopische gevoeligheid, 
- limbische centra voor visuele procesverwerking: amygdala en hypothalamische controle van pupillaire respons, hypothalamische controle van integratie van zowel perifere visie als semiperifere (focussed) visie;
- visuele integratie: 
1. procedure voor statisch planaire visuele integratie, 
2. procedure voor dynamische visuele integratie, 
3. procedure voor 3D visuele integratie: divergent en convergent; en ook cylindrisch
4. procedure voor 3D kleur, beweging en stereoscopisch 3 D visuele integratie
- visuele inhibitie of visuele op slot zitten; Duanneā€™s syndroom
- coordinatie van oogbeweging: visuele inhibitie en occulaire lock; accommodatie en convergentie, langzaam volgen (tracking); eusophorie, reactieve oogspieren
- visuele en auditieve integratie
- fysieke coordinatie met repatterning met:
1. ogen en handcoordinatie, 
2. oog/hand/lichaam coordinatie, 
3. oog/hand/lichaam/lichaamsorientatie in de ruimte;
4. fysieke coordinatie , lopen op de plaats;
5. en is in staat de juiste oefeningen te adviseren

Benodigdheden / voorwaarden LEAP III:Brein Integratie II (LEAP 2)

 

 

 

Contact

Freedom of Choice
Hengelstraat 37
5126 EA Gilze


Telefoon: 0161-451707
Bereikbaar: dinsdag t/m vrijdag
van 18.30 tot 19.00 u.


» Contact