Ideologie

Onze ideologie bij PS LEAP (Project Scholen LEAP):
Kinderen helpen met leerproblemen. Kinderen ondersteunen in een vroege fase zodat ze gemakkelijker en met meer plezier kunnen leren. Als leren leuker wordt, dan is er weer veel meer mogelijk. Het gaat erom een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit en stimulatie van het leren.

Waarom LEAP?
We zijn enthousiast over de LEAP en over de effecten ervan voor kinderen en volwassenen. Vanuit dit enthousiasme ontstond de behoefte om meer kinderen te willen bereiken, de scholen lenen zich hier prima voor. Een non-profit initiatief (alleen km vergoeding), in eerste instantie door Iris en Ingrid en in een later stadium met de ondersteuning op het RT gebied van Elles. We willen het professioneel, met een duidelijke lijn, een goed plan, duidelijke testen en metingen toepassen om na het "experiment” te kijken wat de vorderingen zijn.

Doelgroep
De doelgroep voor een project bestaat uit kinderen uit alle groepen met leerproblemen, bijvoorbeeld problemen met spelling, rekenen, lezen, begrip, automatiseren, concentratiestoornissen en hyperactiviteit. Het is wenselijk dat de kinderen al onder begeleiding van de Remedial Teacher van de school staan.

Opbouw van het project
Er zal gewerkt worden door een aantal professioneel kinesiologen. De bedoeling is, dat er per groep kinderen drie balansen worden gegeven. Elke balans wordt voorafgegaan door een inventarisatie door een Remedial Teacher (Elles Steenvoort) en wordt afgesloten door een evaluatie door een Remedial Teacher. Naar aanleiding van de balans worden er door de RT-er eventueel huiswerkoefeningen meegegeven die zijn toegespitst op het probleem van het kind.

Praktische opbouw
Inventarisatie van het probleem door Remedial Teacher. (10 minuten)
Balans (45 minuten)
Evaluatie door Remedial Teacher via testen en opgave huiswerkoefeningen toegespitst op het probleem. (10 minuten)
Bij de eerstvolgende sessie zal de RT-er nogmaals evalueren voor de vorige sessie, omdat geldt: "Oefening baart kunst”. Dus door het doen van het huiswerk, wordt de gebalanceerde vaardigheid extra geoefend en zal het leren steeds gemakkelijker gaan.Voor de balansen wordt een vast protocol gebruikt, om volgens een logische volgorde de stress van het leren te balanceren. De technieken die hierbij gebruikt worden, komen uit LEAP

 

Contact

Freedom of Choice
Hengelstraat 37
5126 EA Gilze


Telefoon: 0161-451707
Bereikbaar: dinsdag t/m vrijdag
van 18.30 tot 19.00 u.


» Contact