Dyslexie, leerproblemen

Zou je makkelijker willen lezen? Of meer begrijpen wat je leest? Heb je moeite met een bepaalde taal? Of het je juist meer moeite met rekenen? Vind je de school maar stom? Haal je niet uit jezelf wat er in zit? Alsof je blokkeert? En misschien juist bij toetsen, examens of presentaties?

Mocht 1 van de bovengenoemde zaken aan de orde zijn, dan kan LEAP echt wel iets betekenen...

Want dyslexie, dyspraxie, dyscalculie,... zijn steeds vaker voorkomende termen in het onderwijssysteem. In feite gaat het bij al deze termen om leerproblemen.

Bekijk deze film over leerproblemen en de aanpak via kinesiologie!

Leerproblemen kunnen ook duiden op moeilijkheden met taal, met begrip van taal, concentratieproblemen, geheugenproblemen, moeite met rekenen, moeite met breuken, automatisering, ga zo maar door. Door middel van Edukinesiologie (kinesiologie gericht op het stimuleren van het leervermogen) en vooral ook L.E.A.P. (leerbevorderend acupressuur programma) is er veel stimulatie mogelijk.

Denk hierbij aan de stimulering van de samenwerking van linker met rechter hersenhelft. Het blijkt dat bij vele vormen van stress de samenwerking tussen linker en rechter hersenhelft (rond de 800 miljoen verbindingen) stagneert.


Een voorbeeld via een filmpje. Ook kan er gedacht worden aan het ontstoren of deblokkeren van kleine kortsluitingen in de diverse hersengebieden. Verder kunnen we met spiertesten op zoek gaan naar de oorzaak van de onbalans en zo mogelijk deze onbalans ontstoren of verhelpen.

In de praktijk werk ik graag met kinderen met dyslexie, vooral ook omdat de resultaten goed zijn. Leesniveau's gaan omhoog, rekenen gaat beter, taal verbeterd en vooral ook het plezier in het naar school gaan. En last but not least, faalangst vermindert, het kind krijgt weer zelfvertrouwen!!

Klik hier om verder te lezen en wat praktische tips te lezen.

Een collega verwoorde het als volgt:

"Voor kinderen die graag beter willen worden in lezen, schrijven en rekenen. Het LEAP protocol stroomlijnt de hersenprocessen zodat de omwegen achterwege kunnen blijven. Die omwegen zorgen ervoor dat leren lastig is, dat leren niet lukt, dat je niet beloond wordt voor je inspanning. Geschikt voor alle kinderen en volwassene die ZELF vinden dat het lezen/ schrijven/ rekenen/ spellen/ praten beter mag. Leer zeggen wat je denkt, leer schrijven wat je leest. Het geeft een boost aan de dyslectietraining die kinderen via school krijgen."


 

 

Contact

Freedom of Choice
Hengelstraat 37
5126 EA Gilze


Telefoon: 0161-451707
Bereikbaar: dinsdag t/m vrijdag
van 18.30 tot 19.00 u.


» Contact